Privacybeleid

BABYZEN maakt deel uit van de Stokke Group (Stokke AS en haar dochterondernemingen). Stokke AS is de gegevensbeheerder voor de volledige Stokke Group, ook voor de verwerking van de persoonsgegevens voor BABYZEN. 

Dit privacybeleid beschrijft de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u de website bezoekt of producten koopt via de website www.babyzen.com (hierna de ‘site’ of ‘onze site’).

Dit privacybeleid maakt integraal onderdeel uit van de algemene verkoopvoorwaarden en de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Site.

Wanneer u gebruikmaakt van de site gaat u ermee akkoord dat Stokke AS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt zoals omschreven in dit privacybeleid. Indien u het niet eens bent met de voorwaarden van dit privacybeleid of aanpassingen daarop, wordt u door Stokke AS verzocht de site te verlaten en geen producten aan te schaffen die Stokke AS via de site verkoopt.

Alle persoonsgegevens die we van u verzamelen, worden gebruikt ter levering en verbetering van onze diensten en de daarmee gepaard gaande functionaliteiten. Indien we uw persoonsgegevens gebruiken, zullen we dat doen in overeenstemming met de AVG en met de gewijzigde Franse wet ‘Loi Informatique et Libertés’*.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD?

Bij ieder bezoek aan de site kunnen we automatisch bepaalde gegevens over uw apparaat, waaronder gegevens van uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele cookies die zijn geplaatst op uw apparaat, verzamelen. Bovendien kunnen we tijdens uw bezoek aan onze site gegevens verzamelen over welke pagina's u op www.babyzen.com hebt bekeken, via welke zoektermen of websites u terecht bent gekomen op de site en andere gegevens over de manier waarop u onze site gebruikt. Wij verwijzen naar deze automatisch verzamelde gegevens met het begrip ‘apparaatgegevens’.

Voor het verzamelen van apparaatgegevens maken we gebruik van de volgende technologieën:

‘cookies’ zijn kleine gegevensbestanden, vaak voorzien van een unieke identificatiecode, die op uw apparaat of computer worden geplaatst. Kijk voor meer informatie over cookies  en hoe u deze uit kunt schakelen op de cookie-link in de voettekst op de homepage van de site en/of op http://www.allaboutcookies.org. Wanneer u de cookies niet accepteert, kunt u nog altijd gebruikmaken van de site, maar zijn sommige functionaliteiten mogelijk beperkt.

Indien u de cookies hebt geaccepteerd, maar u uw toestemming in wilt trekken, verwijzen we u naar het hoofdstuk ‘CONTACT OPNEMEN BIJ VRAGEN OVER PRIVACY’  of naar ons privacybeleid dat te vinden is op https://www.babyzen.com/fr/en/privacy-policy

Het is voor een aankoop via onze site niet nodig om een online account aan te maken. Uw persoonsgegevens kunnen echter wel worden verzameld als onderdeel van een correcte uitvoering van het contract en onder strikte naleving van de AVG en de gewijzigde Franse wet ‘Loi Informatique et Libertés’*.

Wanneer u een account aanmaakt, worden de verplichte gegevens die worden verzameld aangemerkt met een asterisk.

Wij verwijzen naar deze gegeven met het begrip ‘kopergegevens’.

Wanneer we in dit privacybeleid spreken over ‘verzamelde gegevens’ dan spreken we over apparaatgegevens, gebruikersgegevens en kopergegevens.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Wij kunnen de gebruikersgegevens die wij van u verzamelen, gebruiken om met u te communiceren over uw vraag of opmerking die u ons via het ‘contactformulier’ hebt toegezonden;

Wij kunnen de verzamelde kopergegevens gebruiken om uw online aankopen, uw wettelijke en contractuele garanties en onze klantenservice te beheren.

DOELEINDEN EN WETTELIJKE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

De gebruiker van de site wordt in het kader van onze verwerking geïnformeerd dat alle gegevens die worden verzameld onder strikte naleving van de AVG en de gewijzigde Franse wet ‘Loi Informatique et Libertés’* worden verwerkt.

Indien wij de verzamelde gegevens gebruiken voor doeleinden waarvoor wij volgens de wet uw toestemming nodig hebben, zullen wij u deze toestemming altijd expliciet vragen en uw antwoord daarop opslaan.

LIJST MET VERWERKINGEN

Het verwerken van de verzamelde gegevens geschiedt conform de doeleinden of de wettelijke grondslagen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract dat is gesloten tussen de gebruiker en Stokke AS

WELKE PERSOONSGEGEVENS DELEN WIJ EN MET WIE?

Wij kunnen uw verzamelde gegevens voor de hierboven omschreven doeleinden delen met derden. Bijvoorbeeld: uw verzamelde gegevens kunnen uitsluitend om technische, marketing (op basis van toestemming) en logistieke (dragers, hosting en onderhoudsproviders van de site) redenen worden gedeeld met leveranciers van Stokke AS. En met andere onderdelen van de Stokke AS-groep als het gaat om relatiebeheer en optimalisatiedoeleinden.

In het kader van de overdracht van uw gegevens (cookies) aan Google kunt u uw rechten raadplegen en uitvoeren op het volgende adres: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonsgegevens niet over aan derden.

WORDEN PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN BUITEN DE EU OF EER?

De gebruiker is op de hoogte dat Stokke AS een externe serviceprovider heeft voor het beheer van de site en dat Stokke AS aanvullende informatie kan leveren omtrent het verwerken van de gegevens door deze serviceprovider.

Voor alle gegevens die in het kader van de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en Stokke AS worden verzameld en verwerk, verbindt Stokke AS zich ertoe alle passende maatregelen te nemen zoals die door de CNIL (de onafhankelijke Franse gegevensbeschermingsautoriteit) en de AVG worden voorgeschreven.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

Voor alle gegevens die in het kader van de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en Stokke AS worden verzameld en verwerkt, verbindt Stokke AS zich ertoe alle passende maatregelen te nemen zoals die door de AVG en de gewijzigde Franse wet ‘Loi Informatique et Libertés’* worden voorgeschreven.

UW RECHTEN – HOE KUNT U UW PERSOONSGEGEVENS BEHEREN?

1.     Recht op inzage: U hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben en u kunt ons tevens verzoeken dat wij uw persoonsgegevens rectificeren, bijwerken of verwijderen. Indien u dit recht wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

2.     Recht op rectificatie: U hebt het recht ons te verzoeken een of meerdere onderdelen van uw persoonsgegevens te wijzigen.

3.     Recht op verwijdering: U hebt het recht ons te verzoeken een of meerdere onderdelen van uw persoonsgegevens te verwijderen.

4.     Recht om bezwaar te maken: U hebt het recht om bezwaar te maken, op grond van legitieme redenen, op te nemen in een dossier, en zonder dat u zichzelf hoeft te verantwoorden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.

5.     Recht op dataportabiliteit: U hebt het recht op uw persoonsgegevens terug te krijgen om deze voor persoonlijke doeleinden te hergebruiken.

Het gaat dan om de gegevens die zijn verstrekt of verzameld in het kader van toestemming en/of de uitvoering van een contract.

6.     Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken. Dit dient als aanvulling op uw andere rechten.  Indien u de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens betwist, of bezwaar maakt tegen de verwerking ervan door ons, dan is het van rechtswege voor ons toegestaan om uw verzoek binnen een daarvoor gestelde termijn te verifiëren of te onderzoeken. Gedurende deze periode kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te bevriezen. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen gebruiken, maar dat we ze nog wel moeten bewaren.

DO-NOT-TRACK-FUNCTIE

Het kan voorkomen dat wij de do-not-track-header (DNT) van een internetbrowser niet herkennen of er geen actie op ondernemen. Op dit moment bestaat er geen algemeen aanvaarde norm hoe een bedrijf behoort te reageren wanneer het een DNT-header ontdekt. In het geval er een norm wordt vastgesteld, zullen wij bepalen hoe wij op een passende wijze op deze headers kunnen reageren.

HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Stokke AS verbindt zich met betrekking tot het bewaren en verwijderen van uw persoonsgegevens ertoe de vereiste maatregelen te nemen die door de Franse overheid, de AVG en de gewijzigde Franse wet ‘Loi Informatique et Libertés’* worden voorgeschreven.

AANPASSINGEN VAN HET PRIVACYBELEID

De gebruiker zorgt ervoor dat hij en/of zij op de hoogte is van de eventuele wijzigingen die in het huidige privacybeleid zijn doorgevoerd.

CONTACT OPNEMEN BIJ VRAGEN OVER PRIVACY

Neem bij vragen, klachten of voor meer informatie over onze privacyprocedures contact op met onze Data Protection Officer en zijn team via het e-mailadres: webshop.support@stokke.com

Wij doen ons uiterste best u zo snel mogelijk antwoord te geven, doch uiterlijk binnen een (1) maand na ontvangst van het bericht.

 

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE PERSOON VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING:

 

Stokke AS

Parkgata 6

6003 Ålesund

Norway 

 

HANDELINGSBEVOEGDHEID

De gebruiker begrijpt dat de site bedoeld is voor personen die handelingsbevoegd zijn om een contract af te sluiten.

* Kijk voor meer informatie op de website van CNIL (in het Frans):

https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

Engelse versie van de General Data Protection Regulation:

https://www.cnil.fr/en/official-texts

 

Laatste update: 02/05/2022

Hei! BABYZEN is lid geworden van de familie Stokke®

Ontdek meer van onze producten die met je kind meegroeien; zoals de iconische Tripp Trapp® High chair, het uitschuifbare Stokke® Sleepi™ Bed of het opvouwbare Flexi Bath®... Van pasgeborene voor het leven!