Gebruiksvoorwaarden 

BABYZEN maakt deel uit van de Stokke Group (Stokke AS en haar dochterondernemingen). 

Welkom op babyzen.com (de "Website"). Deze Algemene voorwaarden (de „AV”) beschrijven de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op uw toegang en gebruik van de website en de webwinkel (de "Webwinkel") die Stokke producten verkoopt (de "Producten"), die beschikbaar zijn via of in verband met de Website (gezamenlijk genoemd de "Service"). Deze Algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waarmee Stokke ("Stokke", "wij", "ons" of "onze") u toegang biedt tot de website en de Service. 

 

De hierin opgenomen bepalingen brengen geen beperkingen met zich mee voor de toepasselijke wettelijke rechten. Stokke kan de Algemene voorwaarden op elk moment wijzigen op de Website en u gaat akkoord met de eventuele wijzigingen die aan de Algemene voorwaarden worden gebonden. Voor uw gemak is de datum van de laatste herziening opgenomen bovenaan deze pagina. Stokke kan op elk gewenst moment de Website en/of Service veranderen. U begrijpt dat Stokke uw gebruik kan beëindigen van de Website en/of Service met of zonder reden, met of zonder kennisgeving. 

BIJ GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN /OF  SERVICE OF DOORDAT U IN EEN DOORKLIK BESTAND OP „IK ACCEPTEER” KLIKT BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN, BETEKENT DAT U AKKOORD GAAT MET DE BINDENDE ALGEMENE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN DIE STOKKE MAAKT VAN TIJD TOT TIJD. 

  

PRIVACY BELEID 
 

Door te klikken op "IK ACCEPTEER" of gebruik te maken van de Website of de Service, verklaart u dat u de Algemene voorwaarden heeft gelezen en toestemming geeft aan het privacy beleid naast deze Algemene voorwaarden. Stokke kan het privacy beleid op elk moment herzien en de nieuwe versie publiceren op de Website. Indien u op enig moment niet akkoord gaat met het privacy beleid, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Website en/of de Service. 

  

ALGEMENE VOORWAARDEN UPDATES 
 

Stokke zal de Algemene voorwaarden herzien als de Website en/of de Service evolueert. De volgende keer dat u de service gebruikt na een update, kunt u worden gevraagd in te stemmen met de herziene Algemene voorwaarden of om deze te weigeren. U moet akkoord gaan met alle herzieningen als u ervoor kiest om verder te gaan met de Website en/of de Service. Door het gebruik van de Website en/of de Service, gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van de Algemene voorwaarden zoals deze wordt gepubliceerd op de Website. Indien u op enig moment niet akkoord gaat met het Algemene voorwaarden, dan moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Website en/of de Service. 

  

BEEINDIGING SERVICE 
 

Stokke behoudt zich het recht om Service te weigeren aan elke persoon volgens Stokke’s eigen goeddunken. De service wordt aangeboden met dien verstande dat Stokke uw toegang tot de Service kan beëindigen op welk tijdstip, met of zonder reden, met inbegrip maar niet beperkt tot een schending van deze Algemene voorwaarden. Stokke kan stoppen met het aanbieden en/of ondersteunen van de Service op elk gewenst moment. 

  

BESTELLINGEN -EN BETALINGSVOORWAARDEN 
 

Nadat u een bestelling plaatst, zullen wij de informatie die u verstrekt, controleren op geldigheid; de wijze van betaling, de facturatie en het verzendadres. Bestellingen voor het buitenland worden niet geaccepteerd voor bezorging. Wij kunnen contact met u opnemen (via e-mail of telefoon ) als aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te aanvaarden. Ongeldige informatie zal leiden tot vertraging van uw bestelling. Voor Productaankopen ontvangt u een orderbevestiging. Na acceptatie kunnen wij uw bestelling leveren. Zonder deze acceptatie, behoudt Stokke het recht om de bestelling van het Product te weigeren aan een klant met of zonder reden. Stokke behoudt zich het recht om niet aan wederverkopers te verkopen. Indien uw bestelling wordt geannuleerd, dan zullen we proberen om u op de hoogte te brengen via het e-mail adres dat u ons heeft gegeven bij de bestelling. Deze annulatie zal niet in rekening worden gebracht. Als uw betaling reeds is gedaan, voor een bestelling die later wordt geannuleerd, dan zal Stokke u terugbetalen. 

Stokke verkoopt producten via de Webwinkel voor kinderen, maar alleen aan volwassenen, die zij kunnen kopen met een creditcard of andere toegestane betaalmethode zoals hierboven is beschreven. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Webwinkel uitsluitend gebruiken met betrokkenheid van een ouder of voogd. 

We accepteren verschillende betaalmethodes voor de aankoop van onze Producten via onze webwinkel. Wij zullen uw bestelling in rekening brengen, wanneer u een bestelling plaatst voor een product via de Service. Stokke zal een Product leveren na validatie van uw betaalmethode. 

U erkent en aanvaardt dat alle aanbiedingen die beschikbaar zijn via de Service, onderhevig zijn aan veranderingen op elk moment en van tijd tot tijd. Daarnaast hebben we getracht zo nauwkeurig mogelijk te zijn in het beschrijven en weergeven van de kleuren en andere kenmerken van de producten, die beschikbaar zijn voor aankoop via de Service. Er is echter geen garantie dat de kleuren, kwaliteit, productbeschrijvingen of andere inhoud van de Service juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. 

Wij zullen de producten die u aanschaft, verzenden volgens onze methode., Indien er andere voorwaarden gelden (zoals van toepassing: verzendkosten en administratiekosten), dan zullen we dat op het moment van uw aankoop aankondigen. Wij kunnen de service van de bezorgdienst en leveringsdata niet garanderen. In drukke tijden, zoals vakantieperiodes, en periodes van slecht weer, kunnen er door extra verwerking en verzending, vertragingen zijn. Als er een probleem is met een levering, beschadiging, verlies of te late levering, dan gaat u akkoord met de aansprakelijkheid van de bezorgdienst en neemt u contact op met Stokke Customer Service om het probleem op te lossen. U stemt ermee in dat Stokke niet aansprakelijk is voor vervoersproblemen. De meeste bezorgdiensten hebben een kort tijdsbestek waarin zij claims starten. Wij raden u aan om uw pakket direct na aankomst te controleren op schade. Indien er een probleem is, neem dan onmiddellijk contact op met de bezorgdienst om eventuele problemen op te lossen. Volgens ons goeddunken, kunnen we ervoor kiezen de levering van een bestelling te stoppen of te wijzigen, ook al is het in handen van een vervoerder of opslag. Wij kunnen dit doen als de klantenservice of als we fraude vermoeden. U gaat ermee akkoord met extra kosten die kunnen ontstaan als gevolg van de omstandigheden van deze actie. 

Producten die zijn gekocht bij baybzen.com kunnen gemakkelijk geretourneerd worden binnen 30 dagen na ontvangst van de zending in overeenstemming met onze Return Policy. Deze producten moeten in nieuw staat zijn, in de originele verpakking zitten en compleet zijn met toebehoren. Producten met ontbrekende serienummers of UPC kunnen niet worden aanvaard; terugbetalingen zullen niet worden gedaan voor dergelijke items. 

Promotie- en bonusartikelen: alle producten (zowel defecte als niet-defecte) moeten worden geretourneerd in de oorspronkelijke staat van aankoop, met het originele verpakkingsmateriaal, handleidingen en alle andere artikelen of accessoires die door de fabrikant zijn meegeleverd. Als de aankoop inclusief een geschenk, promotie- of bonusartikel werd geleverd, moeten dergelijke artikelen eveneens worden geretourneerd om in aanmerking te komen voor een terugbetaling. 

  

Na ontvangst van uw bestelling kan deze niet meer worden geannuleerd of gewijzigd. Als u van gedachten verandert nadat de bestelling is geplaatst, kunt u deze binnen 30 dagen retourneren voor een restitutie. 

  

BEPERKINGEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN 

Gebruik van de Website en Service. 

Stokke laat u de website bekijken en u kunt een enkele kopie maken van de website uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U gaat ermee akkoord om geen informatie, inhoud of service van de Website te bewerken, door te sturen, te verkopen of doorverkopen. Stokke behoudt zich het recht om informatie, inhoud of service van de website te allen tijde naar eigen goeddunken toe te voegen of te verwijderen. 

Geen schending van wet. 

U gaat ermee akkoord om de toepasselijke wet-of regelgeving niet te schenden, in verband met uw gebruik van de Website of de Service. Zonder het voorgaande te beperken, gaat u ermee akkoord dat u geen materiaal of informatie deelt die een auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim of ander recht van een partij (inclusief de rechten van privacy of publiciteit) heeft. 

Links van de site. 

De Website kan links naar websites van andere partijen bevatten. Stokke biedt deze koppelingen naar andere websites ter informatie, het gebruik van deze websites is op eigen risico. De gelinkte websites zijn niet onder de controle van Stokke. Stokke is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de andere websites. Dergelijke links impliceren niet de goedkeuring van Stokke met betrekking tot de informatie of materiaal en Stokke wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot uw toegang en het gebruik van dergelijke gekoppelde websites. 

Links naar de site. 

Tenzij er een schriftelijke overeenkomst tussen Stokke en u is getekend, moet u zich houden aan het beleid van Stokke: (i) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de link mogen niet beschadigend zijn voor of de goodwill verminderen van Stokke's namen en handelsmerken en zijn licentiegevers, (ii) het uiterlijk, de positie en andere eigenschappen van de link mogen niet de valse schijn wekken dat uw organisatie of entiteit  gesponsord wordt door, aangesloten is bij, of geassocieerd is met Stokke, (iii) wanneer door een gebruiker geselecteerd, moet de link van de site weergegeven worden op een volledig scherm en niet binnen een „frame” in een gekoppelde website en (iv) Stokke behoudt zich het recht haar toestemming voor de koppeling in te trekken op ieder moment en naar eigen goeddunken. 

  

SOCIALE NETWERKEN 
 

De Service bevat functies die werken in combinatie met verschillende derden sociale netwerkwebsites ("Social Network Features”). Terwijl uw gebruik van de Social Network Features is vastgelegd in deze Algemene voorwaarden, worden uw toegang en uw gebruik van deze Social Network Features en de daarbij aangeboden diensten, beheerd door de Algemene voorwaarden en andere overeenkomsten die op die websites vermeld staan. Het is onmogelijk voor Stokke om te bepalen of u door uw gebruik de voorwaarden schendt of breekt van die dienstverlening en/of andere overeenkomsten, die zijn geplaatst op deze derden websites. U begrijpt en erkent dat uw gebruik van de Social Network Features kan leiden tot schending van de voorwaarden van de dienstverlening en andere overeenkomsten geplaatst op deze derden websites, en dat dit de beëindiging van uw account en het vermogen om toegang te krijgen tot deze derden websites kan betekenen.. In sommige gevallen kan het leiden tot aansprakelijkheid voor de schade. U STEMT ERMEE IN ZELF VERANTWOORDELIJK TE ZIJN VOOR UW GEBRUIK VAN DE SOCIAL NETWORK FEATURES EN DAT STOKKE NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR U OF VOOR DE OVERTREDING VAN IEMAND ANDERS OF DE SCHENDING VAN EEN VAN DE VOORWAARDEN VAN DE DIENST OF ANDERE OVEREENKOMST DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN SOCIAL NETWORK FEATURES. 

  

INTELLECTUELE EIGENDO 

Handelsmerken. 

Stokke is het handelsmerk/servicemerk van Stokke. Onbevoegd gebruik van Stokke handelsmerken, dienstmerken of logo kan een schending van de federale en nationale merkenrecht zijn. 

Copyright. 

De inhoud die op de Website en de Service beschikbaar zijn, wordt beschermd door de Amerikaanse en internationale wetten op auteursrecht. U mag de inhoud niet gebruiken, wijzigen, reproduceren of distribueren, of het ontwerp of lay-out van de Website of Service gebruiken, evenals de afzonderlijke delen van de inhoud, vormgeving of lay-out van de Website zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stokke. 

Copyright Agent. 

Stokke respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en vereist dat de mensen die de Website en de Service gebruiken hetzelfde te doen. Stokke voert een beleid van beëindiging in passende omstandigheden van gebruikers die de Website en/of de Service voor recidive te gebruiken. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier waarbij het auteursrecht is geschonden, stuurt u de volgende informatie aan de Copyright Agent, die als zodanig op grond van de Digital Millennium Copyright Act, 17 USC § 512 (c) (2), hierna wordt genoemd: 

  

Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; 
Een beschrijving van het overtreden auteursrechtelijk beschermde werk dat u eist; 
Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het gebruik niet door u is toegestaan , de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; 
Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht, en 
Een verklaring door u,  onder straf van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht nauwkeurig is en dat u de eigenaar bent of gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht. 

Copyright Agent: Legal Department, firmapost@stokke.com 

  

INGEZONDEN CONTENT 

Stokke beschouwt de materialen die u ter beschikking stelt via de Website niet als eigendom. Naar Stokke's eigen goeddunken, kunnen dergelijke materialen worden opgenomen in de Service, geheel of gedeeltelijk of in gewijzigde vorm. Met betrekking tot dergelijke materialen die u verzendt of beschikbaar stelt voor opname op de Website, zonder beperking in de aanvraag (zoals hieronder gedefinieerd) verleent u Stokke een eeuwigdurende, onherroepelijke, niet - opzegbare, wereldwijde, royaltyvrije, volledig en niet - exclusieve licentie voor het gebruiken, kopiëren, distribueren, publiekelijk uitvoeren, weergeven, wijzigen, afgeleide werken, en sub-licentie  van deze materialen of een deel van deze materialen. U verklaart, waarborgt en neemt hierbij akte dat alle materiaal dat u voorziet, (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, muziek of video) niks bevat waarvoor u niet het volste recht heeft om de licentie toe te kennen zoals gespecifieerd in Sectie 11. U verleent ons ook het recht, maar niet de verplichting, om uw naam, gelijkenis en identiteit te gebruiken in verband met de aanvragen. U verleent ook andere gebruikers van de Website  toegang tot, gebruik van, opname van, reproductie van, distributie van, publiekelijk vertoon, publiekelijke uitvoering en afgeleide werken, van uw inzending in elk medium (nu bekend of later ontwikkeld). U doet vrijwillig afstand van alle morele rechten die u heeft voor uw aanvragen. Wij kunnen de vertrouwelijkheid met betrekking tot aanvragen die u uploadt, post of andere bijdragen aan de Website niet garanderen en het is uw verantwoordelijkheid om eventuele rechten die u kunt hebben in uw posts, te beschermen. Houd er rekening mee dat alle persoonlijke identificeerbare informatie die u in uw aanvragen voor publicatie op de Website heeft, niet zal worden beschermd. Als Stokke u heeft voorzien van een gratis of afgeprijsd product of een ander item van waarde (met uitzondering van verkoop en kortingen beschikbaar voor het grote publiek), gaat u akkoord om de waarde openbaar te maken in overeenstemming met artikel 5 van de Federal Trade Commission Act.. 

  

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING 
 

DE WEBSITE, PRODUCTEN EN SERVICE  WORDEN GELEVERD VOOR UW GEBRUIK OP "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR"-BASIS, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES. EXPLICIET OF GESUGGEREERD. INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID. BRUIKBAARHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. EIGENDOMSRECHT. NIET-INBREUK EN GARANTIES ALS GEVOLG VAN HANDEL OF HANDELSGEBRUIK. STOKKE GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, TOTALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN BESCHIKBARE INHOUD OF DE PRESTATIES VAN DE WEBSITE OF DE SERVICE. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR CONTROLE VAN ALLE INFORMATIE ALVORENS EROP TE VERTROUWEN. HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN/OF DE SERVICE IS OP EIGEN RISICO. STOKKE GARANDEERT NIET DAT U TOEGANG KAN KRIJGEN OF GEBRUIK ZAL KUNNEN MAKEN VAN DE WEBSITE EN/OF SERVICE WANNEER HET U PAST; DAT DE WEBSITE OF DE SERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT FOUTEN ZULLEN GECORRIGEERD WORDEN; OF DAT DE WEBSITE OF DE SERVICE VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. 

Aangezien in sommige staten of rechtsgebieden het niet toegestaan is om indirecte garanties te beperken, is de voornoemde verwerping niet op u van toepassing. 

  

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ; ENIGE OPLOSSING 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL STOKKE, HAAR PARTNERS, LICENTIEGEVERS EN ZAKELIJKE PARTNERS (SAMEN DE "VERBONDEN PARTIJEN") ALLE AANSPRAKELIJKHEID AFWIJZEN, HETZIJ IN EEN CONTRACT OPGENOMEN, HETZIJ ONRECHT (INCLUSIEF NALATIGHEID), HETZIJ RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS, EN VERDER WIJSEN ZE AF: ALLE VERLIEZEN, MET INBEGRIP EN ZONDER BEPERKING: DIRECTE , INDIRECTE, TOEVALLIGE , DAARUIT VOLGEND OF SPECIALE SCHADE DIE OP EEN OF ANDERE WIJZE VERBAND HOUDT MET DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SITE, PRODUCTEN EN/OF SERVICE, ZELFS ALS STOKKE EN/OFDE VERBONDEN PARTIJEN OP DE HOOGTE WAREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, ZAL IN GEEN GEVAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN STOKKE OF EEN VAN DE VERBONDEN PARTIJEN HET LAAGSTE BEDRAG VAN (I) US $ 100,00 OF (II) HET BEDRAG DAT U ONS BETAALDE VOOR GEBRUIK VAN DE SITE OF SERVICE GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE PERIODE VAN DE OORZAAK VAN DE ACTIE OF DE ONTSTANE AANSPRAKELIJKHEID. 

  

STOKKE IS IN GEEN GEVALVERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK, VOOR WELK VERLIES DAN OOK, OF VOOR KOSTEN OF SCHADE DIE  VERBAND HOUDEN MET DE SERVICE OF DE AANKOOP VAN PRODUCTEN, VOOR ZOVER VEROORZAAKT DOOR OF IN NAVOLGING VAN (1) UW HANDELEN OF VERZUIM , (2) UW SCHENDING VAN EENDER WELKE VOORWAARDE, VERKLARING OF GARANTIE IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, (3) UW FALEN OM ONS EEN NAUWKEURIG VERZENDADRES TE BEZORGEN OF ENIG ANDERE INFORMATIE DIE WIJ U GEVRAAGD HEBBEN EN DIE VERBAND HOUDT MET DE VERKOOP VAN PRODUCTEN (4) HET HANDELEN OF VERZUIM DOOR DERDEN, WAARONDER DOOR STOKKE INGESCHAKELDE DERDEN. OF (5) HET NIET, VERKEERD OF NIET TIJDIGE LEVEREN VAN PRODUCTEN OF VERLOREN GEGANE PRODUCTEN OF PRODUCTEN BESCHADIGD TIJDEN HET  VERVOER. 

Aangezien in sommige landen of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor indirecte schade of onregelmatige schade niet toegestaan is, zal in dergelijke landen of jurisdicties, de aansprakelijkheid van Stokke en zijn partners beperkt zijn zoals toegestaan door de wet. 

  

Indien deze overeenkomst in een andere taal dan het Engels voorzien wordt, zal de Engelse versie doorslaggevend zijn, in alle gevallen, indien er een verschil in interpretatie is. Specifieke bepalingen die van toepassing zijn op het betrokken land en niet opgenomen zijn inde Engelse Terms and Conditions, zullen van kracht blijven. 

 

Hei! BABYZEN is lid geworden van de familie Stokke®

Ontdek meer van onze producten die met je kind meegroeien; zoals de iconische Tripp Trapp® High chair, het uitschuifbare Stokke® Sleepi™ Bed of het opvouwbare Flexi Bath®... Van pasgeborene voor het leven!